Slutbetyg efter gymnasiet

Behöver du en kopia på dina slutbetyg?

Om du gick ut gymnasiet för mindre än tre år sedan
Kontakta vår expedition för kopia.
Tel: 08-535 373 01

Om dina slutbetyg är äldre än tre år
Beställ ditt betyg från Kommunens centralarkiv.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen