Vy över Huddingegymnasiet från 1973

HGYs historia

Det började 1968...

Huddingegymnasiet stod klart 1972 under namnet Huddingegymnasiet, Österdelen. Huddingegymnasiet, Västerdelen heter idag Sågbäcksgymnasiet.
Grundtanken var att skapa en välutrustad skola med fritidscentrum, innefattande sporthall, simhall, fritidsgård och aula med 500 platser.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen