Formativt arbete på Huddingegymnasiet

På Huddingegymnasiet försöker vi ständigt utveckla skolans arbetssätt, och vi tror att det kommer att ge våra elever bättre studieresultat och en roligare gymnasietid.

  • Våra lärare arbetar formativt i sin undervisning, där du som elev får bättre överblick över dina studier och hela tiden vet vad som krävs av dig.

  • Alla elever får (låna) varsin lärplatta, som ett viktigt verktyg i skolarbetet.

  • Vi har tänkt om kring schemaläggningen - vi tror att färre ämnen per termin och längre lektionspass är att använda tiden bättre.

Det formativa arbetssättet är kanske det viktigaste inslaget i vårt arbete, och schemaläggningen och lärplatta är verktyg som underlättar arbetet för både lärare och elever.

 

Så funkar schemaläggningen

Formativ bedömning - en forskningsbaserad metod som leder till goda resultat

Var är du just nu? Vart ska du? Vad behöver du utveckla? Det här är centrala frågor i ett formativt arbetssätt.

På HGY undervisar lärarna med utgångspunkt i modern forskning. Vi använder därför ett formativt arbetssätt. Vi gör det i första hand för att vi vet att det leder till bättre studieresultat för dig som elev på HGY, och för att du som elev ska få förutsättningar att nå så långt som möjligt i dina studier.

I din skolvardag betyder det att du på HGY kommer att mötas av undervisningsmetoder som lärarna utvecklat med stöd av forskningen. Det innebär bland annat att du tillsammans med dina lärare tydliggör målet för dina studier i varje kurs, detta för att du ska förstå hur du ligger till i förhållande till dem.

Under din studietid kommer du också att möta undervisningsmetoder som t ex att klassen ska svara samtidigt på en fråga, eller att du vid lektionens slut möts av ett ”exit-ticket”. Du och lärarna kommer också kontinuerligt ge varandra feedback på det du lärt dig, och det läraren lär ut. Vi ser den sortens bedömning som något bra, som något som hjälper dig och läraren. Bedömning handlar inte om att sätta en värderande stämpel på någon, utan hjälper oss att lyfta varandra, så vi kan nå längre. Även små framsteg är viktiga i din utveckling och det vill vi göra dig uppmärksam på.

Självklart sätter vi, som alla andra skolor, betyg vid kursernas slut. Men genom vårt formativa arbete kommer dessa betyg inte som någon överraskning för dig. Genom lärarens feedback vet du redan vilka dina mål är och hur du ligger till.

Forskningen visar också att när du samarbetar med dina kamrater ökar möjligheterna att nå längre i dina studier. På HGY möter du lärare som har kunskaper om flera olika arbetssätt för effektivt samarbete.

Du som elev på HGY kommer utvecklas i att ta ansvar för ditt eget lärande. I praktiken betyder det att vi vill att du har en inställning att alltid göra ditt bästa.

Vi vet att arbetssätten som vi använder på HGY ger dig förutsättningar att nå längre i dina studier, och att få bättre studieresultat.

 

Är du intresserad av forskningen bakom denna metod hänvisar vi till litteratur av Dylan Wiliam, John Hattie; Christian Lundahl och Anders Jönsson.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen