Tidskriftsartiklar och dagstidningsartiklar

Så skriver du referenser

Tidskriftsartiklar

Detta bör du ange:

 • författare. Om det finns flera författare så räknar du upp dessa med komma (,) innan sista namnet placeras "och" (för svenska titlar), "and" (för engelska titlar) in. Saknas författare inleder du referensen med boken titel och därefter eventuell redaktör.

 • utgivningsår

 • artikelns titel med undertitel

 • tidskriftens titel (kursiverad stil)

 • volymens nummer, behövs bara om tidskriften byter volym inom ett kalenderår

 • häftets nummer

 • sidor ("page" för engelska titlar)

Exempel:

Cederquist, Eva (2005). Barnleukemi - idag en sjukdom med god prognos. Medicinsk vetenskap, 3, s. 33-34.

Ahlfort, Katarina (2006). Ny metod ger säkrare behandling. Barn & cancer, 5, s. 10.

Andersson, Mattias och Åman, Pierre (2005). Skadade stamceller ger cancer hos unga. Forskning och framsteg, 7, s. 19-21.

Nilsson, P.M., Hofvendahl, S., Hofvendahl, E., Brandt, L. and Ekbom, A. (2006). Smoking in pregnancy in relation to gender and adult mortality risk in offspring : The Helsingborg Birth Cohort Study. Scandinavian journal of public health, 34(6), p. 660-664.

Dagstidningsartiklar

Detta bör du ange:

 • författare. Om det finns flera författare så räknar du upp dessa med komma (,) innan sista namnet placeras "och" (för svenska titlar), "and" (för engelska titlar) in. Saknas författare inleder du referensen med boken titel och därefter eventuell redaktör.

 • utgivningsår

 • artikelns titel med undertitel

 • dagstidningens titel (kursiverad stil)

 • datum

 
Exempel:

Lutteman, Markus (2006). Ny stamcellsmetod räddar cancersjuka - Universitetssjukhuset i Lund världsledande på behandlingen. Svenska dagbladet, 7 oktober.

Nordgren, Malin (2005). "Barncancer är så laddat för alla." Dagens nyheter, 24 september.

 

Rosmarie Wahlbeck

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen