Otryckta källor

Så skriver du referenser

I referensförteckningen ska det klart framgå om något är opublicerat material.

Material som inte har publicerats

som till exempel arkivhandlingar, uppsatser eller kompendier.

Detta bör du ange:

 • författare / upphovsman

 • titel

 • utgivningsår

 • utgivningsort

 • utgivare

 • övrig viktig information för att kunna identifiera och återfinna dokumentet

Exempel:

Eriksson, Therese, Nilsson, Annika och Ovander, Mia (2006). Familjens livssituation när ett barn i familjen har cancer - en litteraturstudie. C-uppsats. Kristianstad : Högskolan, Institutionen för hälsovetenskaper.

Muntliga källor

som till exempel föredrag, intervjuer och även e-post räknas hit.

Om någon omnämns med namn, måste den personen ha lämnat sitt samtycke för att bli refererad i just det här sammanhanget. Önskar man använda underlaget för något annat ändamål så krävs ett nytt godkännande från den personen.

Detta bör du ange:

 • namn

 • tjänstebenämning och organisation

 • föredrag, intervju, e-brev, etc.

 • datumet för föredraget, intervjun, e-brevet etc.

 • tillgänglig var

Exempel:

Wahlbeck, Rosmarie, bibliotekarie vid Huddingegymnasiet. Intervju 2006-01-03

 

Rosmarie Wahlbeck

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen