Källförteckning

Så skriver du referenser

En källförteckning ställs vanligtvis upp alfabetiskt. Här finner du exemplen på referenser sammanställda:

Källförteckning

Ahlfort, Katarina (2006). Ny metod ger säkrare behandling. Barn & cancer, 5, s. 10.

Andersson, Mattias och Åman, Pierre (2005). Skadade stamceller ger cancer hos unga. Forskning och framsteg, 7, s. 19-21.

Barncancerfonden (2006-11-24). Vad är egentligen cancer? URL: http://www.barncancerfonden.se/content2/index.php?realm=26 (2007-01-03)

Cederquist, Eva (2005). Barnleukemi - idag en sjukdom med god prognos. Medicinsk vetenskap, 3, s. 33-34.

Eriksson, Therese, Nilsson, Annika och Ovander, Mia (2006). Familjens livssituation när ett barn i familjen har cancer - en litteraturstudie. C-uppsats. Kristianstad : Högskolan, Institutionen för hälsovetenskaper.

Forsner, Maria (2006). Att vara barn i sjukdom och sjukvård : barns berättelser om sina upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla. Umeå Univ. (Umeå University medical disertations ; N.S., 1048) Diss. ISBN 91-7264-156-8

Janouch, Katerina (2005). Barnliv (Elektronisk) . Stockholm : Piratförlaget. ISBN 91-642-4067-3 Tillgänglig: Huddinge bibliotek, URL: http://www.huvudbiblioteket.huddinge.se (2007-01-03).

Lagercranz, Hugo (2005). I barnets hjärna. Stockholm : Bonnier fakta. ISBN 91-850115-28-8

Lutteman, Markus (2006). Ny stamcellsmetod räddar cancersjuka - Universitetssjukhuset i Lund världsledande på behandlingen. Svenska dagbladet, 7 oktober.

Nilsson, P.M., Hofvendahl, S., Hofvendahl, E., Brandt, L. and Ekbom, A. (2006). Smoking in pregnancy in relation to gender and adult mortality risk in offspring : The Helsingborg Birth Cohort Study. Scandinavian journal of public health, 34(6), p. 660-664.

Nordgren, Malin (2005). "Barncancer är så laddat för alla." Dagens nyheter, 24 september.

Pharmacology (2003) 5. ed. Edingburgh : Churchill Livingstone. ISBN 0-443-07145-4

Ulvnäs, Börje och Brodin, Ernst (red.) (1994) Forskning för livet. Stockholm : Svenska sällskapet för medicinsk forskning. ISBN 91-630-2898-0

Widén, Lennart och Fröhling, Thomas (2004). Din fantastiska hjärna. 2. uppl. Stockholm : Raben & Sjögren. ISBN 91-29-65991-4

 

Rosmarie Wahlbeck

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen