Böcker

Så skriver du referenser

Böcker

Detta bör du ange:

 • författare. Om det finns flera författare så räknar du upp dessa med komma (,) innan sista namnet placeras "och" (för svenska titlar), "and" (för engelska titlar) in. Saknas författare inleder du referensen med boken titel.

 • utgivningsår

 • titel med undertitel (kursiverad stil)

 • eventuellt del/volym/band

 • upplaga (innebär att bokens innehåll kan vara förändrat)

 • förlagsort (förlagets postadress)

 • förlag

 • eventuell bokserie som boken ingår i (skrivs inom parantes)

 • akademisk avhandling - anges med: diss. för dissertation och vid vilket lärosäte den kom till.

 • ISBN - International Standard Book Number. Ett id-nummer som är unikt för varje upplaga av en bok i världen.

Exempel:

Lagercranz, Hugo (2005). I barnets hjärna. Stockholm : Bonnier fakta. ISBN 91-850115-28-8

Pharmacology (2003). 5. ed. Edingburgh : Churchill Livingstone. ISBN 0-443-07145-4

Widén, Lennart och Fröhling, Thomas (2004). Din fantastiska hjärna. 2. uppl. Stockholm : Raben & Sjögren. ISBN 91-29-65991-4

Forsner, Maria (2006). Att vara barn i sjukdom och sjukvård : barns berättelser om sina upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla. Umeå Univ. (Umeå University medical disertations ; N.S., 1048) Diss. ISBN 91-7264-156-8

Ulvnäs, Börje och Brodin, Ernst (red.) (1994) Forskning för livet. Stockholm : Svenska sällskapet för medicinsk forskning. ISBN 91-630-2898-0

Del av en bok

Detta bör du ange:

 • Kapitlets, avsnittets författare

 • Kapitlets, avsnittets titel

 • "Ur:"(för svenska titlar) / "In" (för engelska boktitlar)

 • Boken förtecknas, se ovan

 • Sidorna som kapitlet/avsnittet finns mellan ("page" för engelska titlar)

Exempel:

Alling, Christer (1994). Svenska pionjärer bland hjärnans molekyler. Ur: Ulvnäs, Börje och Brodin, Ernst (red.) Forskning för livet. Stockholm : Svenska sällskapet för medicinsk forskning. S. 87-94. ISBN 91-630-2898-0

 

Rosmarie Wahlbeck

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen